Oznakowanie eksperymentalne.

Znaki, odbiegające nieco od dotychczasowych, mają stanowić ewolucyjną zmianę oznakowania standardowego, stworzoną w oparciu o opinie przesyłane przez użytkowników dróg i analizy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nowe tablice i malowania mają zwiększyć czytelności i intuicyjność oznakowania oraz uczynić go bardziej nowoczesnym. Ma być bezpieczniej i bardziej komfortowo.

Warunki techniczne dla znaków drogowych są wyraźnie zdefiniowane przez przepisy prawa. Wszelkie zmiany w tym zakresie muszą więc być wprowadzane poprzez modyfikację konkretnych rozporządzeń lub zgód w ramach projektów badawczych. Zmian w przepisach jeszcze nie dokonano, dlatego mimo upłynięcia już ponad siedem lat od umieszczenia nowego oznakowania i dobrego przyjęcia przez kierowców, nadal jest ono traktowane jako eksperymentalne i pojawia się na nowych odcinkach powstających dróg warunkowo.

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzeń 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Planowane rozporządzenia wprowadzą także nowe tablice wskaźnikowe, informujące 
o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z drogi ekspresowej. Tablice te funkcjonują na razie jako element oznakowania eksperymentalnego. 

Zanim to nastąpi, GDDKiA poprosi o opinie kierowców. Na stronie Dyrekcji zostanie opublikowana ankieta dotycząca kwestii oznakowania eksperymentalnego. Badanie trwać będzie miesiąc. Pozwoli to poznać opinię kierowców na temat oznakowania eksperymentalnego – co się sprawdziło, a co należałoby poprawić. Uczestnicy ankiety będą mogli też ocenić, co w systemie oznakowania dróg krajowych należałoby zmienić, których znaków jest za dużo, a które są niezrozumiałe.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer