Zasada ograniczonego zaufania w praktyce.

Art.4 Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania.

A w praktyce? 

Zasada ograniczonego zaufania oznacza, że kierowca może zakładać przestrzeganie przepisów przez innego współuczestnika ruchu, chyba że jego zachowanie wskazuje na coś innego.

Sygnałem do utraty zaufania i zwiększenia ostrożności mogą być wszelakie okoliczności także te atmosferyczne jak mokra droga. Okolicznością, która nakazuje wzmóc poziom ostrożności, a więc ograniczyć zaufanie jest m.in. obecność dzieci na drodze lub poboczu bez opieki dorosłych. 

Sama w sobie obecność dzieci wcale nie musi prowadzić do obowiązku utraty zaufania. Liczy się przede wszystkim ocena zachowania dzieci, która może wskazywać na możliwość naruszenia zasad ruchu drogowego np. nagłego wkroczenia na jezdnię.

Zasada ograniczonego zaufania oznacza, że uczestnik ruchu może mieć zaufanie do innych współuczestników do czasu, kiedy okoliczności danej sytuacji nakazywać będą utratę takiego zaufania. Kiedy powinna nastąpić utrata zaufania?

Przyczyny, jakie powinny prowadzić do utraty zaufania, można podzielić na wynikające 
z warunków osobistych, a więc dotyczą osób, co do których można podejrzewać, iż nie będą zachowywać się prawidłowo (dzieci, osoby starsze, nietrzeźwi piesi).

Pozostałe sytuacje, które nakazują utratę zaufania, to przejawy nieprawidłowego zachowania w odniesieniu do zasad ruchu, a także te okoliczności, które nakazują zachowanie rozsądku 
z uwagi na doświadczenie życiowe (miejsca tłoczne typu dworce, przejścia dla pieszych).

Zasada ograniczonego zaufania różni się od zasady bezwzględnego zaufania, w której zakłada się, że wszyscy uczestnicy ruchu zachowują się przepisowo oraz od zasady bezwzględnego braku zaufania, która zakłada, że nikt nie przestrzega przepisów ruchu drogowego.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer