Hulaj dusza piekła nie ma – nie w przypadku hulajnogi elektrycznej!

19 maja 2021 roku wejdą w życie nowe przepisy w zakresie korzystania z hulajnóg elektrycznych. Hulajnogą elektryczną pojedziemy głównie drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów z prędkością nie większą niż 20 km/h. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, będą potrzebowały kartę rowerową lub jedną z kategorii prawa jazdy: AM, A1, B1, T. Natomiast dzieci w wieku do 10 lat będą mogły jeździć hulajnogą elektryczną, ale wyłącznie w strefie zamieszkania i w dodatku pod opieką osoby dorosłej. 

Według nowych przepisów kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów i nie przekraczać dopuszczalnej prędkości 20 km/h. 
W przypadku, gdy nie będzie drogi dla rowerów, będzie można pojechać jezdnią, ale tylko w sytuacji, gdy limit prędkości na niej nie przekracza 30 km/h. Tutaj także będzie obowiązywał limit prędkości dla kierujących hulajnogą elektryczną tj. 20 km/h. 
Z chodnika natomiast będzie można skorzystać, gdy będzie on usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i nie będzie dodatkowo wydzielonej drogi dla rowerów. Poruszając się po chodniku trzeba będzie jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym oraz nie utrudniać im ruchu.

Parkowanie hulajnogi elektrycznej
Według nowych przepisów będzie obowiązek pozostawienia hulajnogi elektrycznej na chodniku w miejscu wyznaczonym przez zarządcę drogi. W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie hulajnogi na chodniku będzie możliwe, ale przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

  • będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,
  • będzie ustawiona równolegle do krawędzi chodnika,
  • szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

 
W przypadku niezastosowania się do powyższych zasad, skutkować to może usunięciem 
z drogi hulajnogi za przyjętą w nowelizacji ustawy opłatą wynoszącą 123 zł oraz pokryciem kosztów przechowywania w wysokości 23 zł za dobę.

Hulajnoga elektryczna może zostać usunięta z drogi m.in. w przypadku pozostawienia jej w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi może wydać policjant lub strażnik miejski / gminny.

Nowe regulacje zabraniają ponadto:

  • kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;
  • przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów;
  • ciągnięcia lub holowania innych pojazdów;

No i na koniec szalenie istotna sprawa. Jeśli hulajnoga elektryczna nie będzie wyposażona 
w kierunkowskazy to kierujący będzie obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar kierunku jazdy lub pasa ruchu przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej jazdy lub pasa ruchu.

No to w takim razie trzeba będzie zawczasu i wyraźnie nabyć umiejętność poruszania się tym pojazdem jedną ręką…

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer