Z gazem do garażu?

Zakaz wjazdu dla samochodów z instalacją LPG do garaży podziemnych.

Skąd wynika taki zakaz?

Wbrew pozorom nie wynika on ani z niechęci do aut z instalacją LPG ani z przepisów ruchu drogowego. Przepisy drogowe nie zabraniają wjazdu na parkingi podziemne właścicielom aut wyposażonych w instalację gazową.

Wynika to natomiast… z przepisów przeciwpożarowych. Przepisy te nakazują zastosowanie odpowiedniego systemu wentylacji w garażu, aby mogły z nich korzystać pojazdy z instalacją LPG. Wykonanie takiej wentylacji jest kosztowne dlatego inwestorzy często decydują się zamiast na jej wykonanie i późniejsze równie kosztowne konserwowanie na inne tańsze 
i łatwiejsze rozwiązanie, co do którego również są tymi samymi przepisami zobligowani, czyli samym poinformowaniu, że ów obiekt nie jest dostosowany do przyjęcia pojazdów wyposażonych w instalację LPG i takowe pojazdy nie mogą w tym miejscu przebywać.

Przepisy te nie zakazują wprost parkowania pojazdom z instalacją LPG w miejscach, gdzie poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu gruntu, ale definiują jednoznacznie wymagania techniczne dla właścicieli i zarządców takich obiektów.

Czyli tak naprawdę zależy to od woli inwestora czy zdecyduje się na rozwiązania, które dopuszczą możliwość parkowania samochodom z instalacją LPG czy też nie.
Nie ma w przepisach wymogu, który nakładałby na inwestora obowiązek dostosowania takiego obiektu do tego by mogły w nim parkować auta z LPG. Przepisy dają inwestorowi wybór. Albo zastosuje wentylację mechaniczną uruchamianą detektorami wykrywającymi obecność propan-butanu i tym samym umożliwi korzystanie samochodom zasilanym LPG, albo nie zastosuje takiej wentylacji a wyłącznie poinformuje kierowców, wieszając stosowną tablicę, że do takiego obiektu nie mogą wjeżdżać samochody wyposażone w instalacje LPG. 

Czy znak zakazu dla LPG jest zgodny z prawem?

Tak. Pomimo, że w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ma takiego znaku Czyli w prawie o ruchu drogowym on w ogóle nie funkcjonuje i na drogach publicznych jego znaczenie mogłoby być skutecznie kwestionowane. To w przypadku terenów znajdujących się poza drogami publicznymi – czyli np. w garażu podziemnym – takie oznakowanie może być stosowane. Właściciel lub zarządca terenu ma zatem prawo określić zakaz LPG w garażach podziemnych, a kierowcy powinni się do niego stosować. Oznakowanie obiektów, które nie są dostosowane do parkowania samochodów z instalacją LPG to wymóg prawny dla właścicieli i zarządców takich miejsc.

Kłopot w tym, że nie jest określony wzór takiego oznakowania, dlatego często używane są oznakowania właśnie w formie znaku drogowego. Takie oznaczenie bazujące na wzorze znaku zakazu i jest najbardziej czytelne i zrozumiałe dla kierowców. Nie jest to zabronione, dlatego też bardzo często spotykamy się z takim właśnie oznakowaniem. Oznakowanie takie ma charakter pozaustawowy.

Czy możemy dostać mandat?

Teoretycznie tak, możemy otrzymać mandat, a w praktyce raczej jest to mało prawdopodobne. Jeżeli kierowca mimo wszystko zdecyduje się na złamanie zakazu i wjedzie, naraża się na konsekwencje ujęte w kodeksie wykroczeń, czyli niezastosowanie się do oznakowania pionowego.

Ale… żeby ukarać kierowcę mandatem policja lub straż miejska wcześniej muszą otrzymać zgłoszenie bezpośrednio od właściciela lub zarządcy obiektu.

W praktyce oznacza to, że zapewne obędzie się bez żadnych konsekwencji. 
Trudno sobie wyobrazić właściciela czy zarządcę obiektu chodzącego po parkingu 
i sprawdzającego samochody czy mają instalację LPG czy nie. Tym bardziej, że nie wszystkie auta są wyposażone w zewnętrzny wlew gazu.

Nie mniej jednak, powinniśmy się stosować do oznakowania zamieszczonego przed wjazdem nie tylko ze względu na potencjalne konsekwencje finansowe ale także albo przede wszystkim związane z naszym bezpieczeństwem.

Pamiętajmy, że zakaz wjazdu dla LPG nie wziął się z niechęci do posiadaczy zgazowanych aut a z braku wyposażenia takiego obiektu w odpowiednią wentylację.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer