5000 zł mandatu? Coraz bardziej realne!

Rada Ministrów pracuje nad wprowadzeniem kolejnych zmian w Prawie o Ruchu Drogowym. Tym razem na warsztat trafił temat kar dla kierowców. Najważniejsze z planowanych zmian mają dotyczyć:

Umożliwienia nakładania przez organy kontroli ruchu drogowego i orzekania przez sądy wyższych kar pieniężnych za szczególnie niebezpieczne wkroczenia;

Podwyższenia dolnej granicy wymiaru kar grzywny za zachowania, które zostały uznane za najbardziej niebezpieczne m.in. naruszaniu praw osób pieszych, niestosowanie się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, naruszaniu dopuszczalnych prędkości jazdy;

Podwyższenia maksymalnej wysokości grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych;

Podwyższenia maksymalnej wysokości grzywny do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym;

Podwyższenia wysokości mandatu karnego do 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkość jazdy o ponad 30 km/h, natomiast w przypadku recydywy grzywna ma wynieść od 3 tys. zł do 5 tys. zł.

Przekazywania do Krajowego Funduszu Drogowego wpływów z grzywien.

Wprowadzenia zmian w zakresie orzekania przez sądy wyższych kar pozbawienia wolności przez kierowców prowadzących w stanie nietrzeźwości. Zaostrzenie kar ma dotyczyć:

 • prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości;
 • przestępstw drogowych, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości po raz kolejny.

Umożliwienia orzeczenia renty bezpośrednio w postępowaniu karnym:

 • obowiązek wypłaty renty przez sprawce przestępstwa umyślnego ze skutkiem śmiertelnym;
 • przyznanie renty przez sąd będzie miało miejsce z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora.

Wprowadzenie instytucji czasowego niedopuszczenia do ruchu pojazdu, jeśli kierowała nim osoba nie posiadająca wymaganego uprawnienia:

 • czasowe niedopuszczenie pojazdu do ruchu na okres 3 miesięcy;
 • wprowadzenie kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł.

Zmianę systemu punktów karnych:

 • punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat;
 • za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych,
 • zniesienie szkoleń, po odbyciu których liczba punktów ulegała zmniejszeniu.

Uzależnienie wysokość składki OC od liczby punktów karnych:

 • umożliwiono udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer