Nowa organizacja ruchu na autostradach.

Nowy system poboru opłat e-TOLL dotyczy nie tylko samochodów ciężarowych
czy autobusów, ale także kierowców aut osobowych. 

Użytkownicy pojazdów lekkich, tj. samochodów osobowych (dotyczy także zestawów
z przyczepą, jeżeli jego DMC nie przekracza 3,5 t) i motocykli, jeszcze do 30 listopada br. będą mogli korzystać z manualnych płatności na bramkach autostradowych. 

Z początkiem grudnia natomiast nie będzie szlabanów na państwowych autostradach. Podniesione zostaną szlabany na odcinkach autostrad płatnych A2 (Konin-Stryków) i A4 (Wrocław-Sośnica), dzięki czemu ruch odbywać się będzie w sposób płynny bez konieczności zatrzymywania się. Należy jedynie pamiętać, że od 1 grudnia 2021 opłacanie przejazdów możliwe będzie jedynie przez aplikację e-TOLL PL, urządzenia pokładowe OBU/ZSL lub w formie biletu elektronicznego (przeznaczonego tylko dla pojazdów lekkich). Zakup takiego biletu będzie możliwy np. na stacji benzynowej, a przy zakupie nie będzie wymagana instalacja żadnego urządzenia ani przekazywanie danych geolokalizacyjnych. Wystarczy podać numer rejestracyjny pojazdu i określić odcinek drogi, na którym realizowany będzie przejazd.

Kierowcy aut osobowych, którzy byli zarejestrowani w systemie viaTOLL, muszą wyrejestrować się z tego systemu. Odzyskanie kaucji za urządzenia pokładowe
(tzw. OBU/viaBOX) oraz przeksięgowanie pieniędzy wpłaconych na rachunek viaTOLL możliwe będzie do 30 września 2022 r.

W okresie przejściowym, czyli do 30 listopada 2021 w miejscach poboru opłat (MPO)
na odcinkach autostrady A2 i A4 będzie obowiązywała zmieniona organizacja ruchu. Dwa skrajne pasy wjazdowe i dwa skrajne wyjazdowe na placach poboru opłat (PPO) przeznaczone będą wyłącznie dla pojazdów korzystających z systemu e-TOLL. Z kolei na każdej stacji poboru opłat (SPO) dla kierowców korzystających z systemu e-TOLL przygotowany będzie jeden pas wjazdowy i jeden pas wyjazdowy. Kierowcy poruszający się pozostałymi pasami na MPO
(do 30 listopada) będą mogli płacić za przejazd autostradą gotówką lub kartą płatniczą.

Kontrolę opłat za autostrady będą prowadzić KAS, Policja, Straż Graniczna oraz Inspekcja Transportu Drogowego. Za brak opłaty grozić będzie 500-zł mandat, płatny w ciągu 14 dni. Kwota ta spadnie do 400 zł, jeśli mandat zostanie uiszczony w ciągu 7 dni.

Obowiązek wniesienia opłaty za przejazd autostradą spoczywa na właścicielu, posiadaczu lub użytkowniku pojazdu.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer