Rodzaje zagrożeń w ruchu drogowym.

Czym są zagrożenia w ruchu drogowym? Definicji jest całkiem sporo, nie mniej możemy to uprościć do jednej – zagrożenie to „możliwość wystąpienia jednego z negatywnie wartościowych zjawisk”.

Oczywiście z pojęciem zagrożenie nieodłącznie wiąże się także inny termin jak bezpieczeństwo. Analizując zagrożenia komunikacyjne, nie możemy pominąć tak ważnego aspektu, jakim są przyczyny ich powstania. Źródeł zagrożeń jest wiele, ale te najczęściej występujące dzielimy na 3 kategorie: 

  1. Zagrożenia wywołane przez człowieka
    Powodem tego rodzaju niebezpieczeństw jest ludzka bezmyślność i brak wyobraźni. Kierowcy bardzo często działając pod wpływem emocji lub impulsu łamią podstawowe zasady ruchu drogowego. Popełniają kategoryczne błędy, które w wielu przypadkach kończą się tragicznie. 
  2. Zagrożenia wywołane przez siły natury
    Zupełnie odmienną kategorią zagrożeń, które nie są zależne od człowieka stanowią niebezpieczeństwa wywołane czynnikami pogodowymi. Pierwszym z nich jest śliska nawierzchnia. W porównaniu do suchej nawierzchni droga hamowania na mokrej jezdni potrafi się wydłużyć nawet o połowę. Trzeba pamiętać, że jezdnia może być mokra nie tylko w wyniku opadów, ale także w wyniku występowania w jej bliskiej okolicy zbiorników, cieków wodnych czy mokradeł. Nawet cienka warstwa zalegającej na drodze wody (w postaci wilgoci) znacząco utrudnia wykonywanie jakiegokolwiek manewru przez kierowcę. 

Drugim czynnikiem pogodowym, który negatywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to oczywiście mgły lub zamiecie śnieżne. Zagrożenia związane z warunkami pogodowymi są często ciężkie do przewidzenia, co utrudnia ocenę ich skali, czyli rozmiar i stopień natężenia. Należy pamiętać, że przy pogarszającej się pogodzie powinno się dostosować prędkość pojazdu do panujących warunków. 

Kolejne uwarunkowanie, na które należy zwrócić szczególną uwagę to silny wiatr. Wyjeżdżając zza ściany lasu czy ekranów akustycznych trzeba być przygotowanym na nagły podmuch wiatru, który może przesunąć samochód względem osi jezdni. Podobnego efektu o mniejszej sile można się spodziewać w trakcie wyprzedzania z dużą prędkością samochodu ciężarowego z naczepą. Dlatego wszystkie tego typu manewry należy wykonywać z rozwagą oraz z zachowaniem przepisów i zasad ruchu drogowego. 

  1. Zagrożenia wywołane wadami konstrukcyjnymi
    Trzecią kategorią istotną z punktu widzenia generowania zagrożeń to wady konstrukcyjne w budowie dróg, np. szczeliny w nawierzchni. Przyczyny ich występowania są różnorodne. Mogą to być niesprzyjające warunki atmosferyczne lub pośpiech w dokończeniu prac. 

Nieprawidłowy stan nawierzchni niesie za sobą ogromne niebezpieczeństwo, co może mieć tragiczne konsekwencje dla życia i zdrowia podróżujących. Dlatego bardzo ważną rolę odgrywają systematyczne kontrole stanu dróg. 

Podsumowując, należy pamiętać, że wyłącznie mądre i rozważne działania będą w stanie uchronić przed wcześniej wspomnianymi zagrożeniami. O ile znany jest wpływ zagrożeń związany z czynnikami pogodowymi i wadami konstrukcyjnymi, o tyle czynnik ludzki jest przełożeniem indywidualnego podejścia każdego kierowcy. Kluczowym jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, które z pewnością mogą podnieść poczucie bezpieczeństwa. W dzisiejszych czasach w dobie wielkiego rozwoju technologicznego i cywilizacyjnego, który generuje wiele nowych zagrożeń, należy stać się czujnym oraz świadomym konsekwencji, w tak ważnym obszarze, jakim jest ruch drogowy. 

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer