Znak STOP – Zatrzymujesz się?

Ja bardzo rzadko zatrzymuję się przy znaku STOP. Wiem doskonale, że zakazuje on mi wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem, ale nie pamiętam, kiedy ostatnio się przy nim zatrzymałem… Czy łamię w ten sposób przepisy?

To w takim razie, gdzie należy się zatrzymać widząc znak STOP? 

Przy znaku STOP? NIE

Przed drogą z pierwszeństwem, przed linią bezwzględnego zatrzymania? TAK

Znak „Stop” nie wyznacza miejsca zatrzymania. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu, gdzie jest namalowana linia bezwzględnego zatrzymania P-12, tuż przed tą linią. W sytuacji kiedy nie ma linii, należy zatrzymać się w miejscu, gdzie będzie dobra widoczność na drogę przed którą został ustawiony znak. 

W przypadku, gdy jedzie przed nami inny pojazd, zatrzymać trzeba się dwa razy. Pierwsze zatrzymanie wynika z warunków ruchu. Dzieje się tak dlatego, że pojazd poruszający się przed nami zatrzymuje się z powodu znaku STOP. Kiedy odjedzie, ruszamy i zatrzymujemy się ponownie, przed linią P-12.

Jeżeli na skrzyżowaniu występuje sygnalizacja świetlna i znak B-20, to sygnalizator jest zgodnie 
z hierarchią ważności ponad znakami. Jeśli sygnalizacja świetlna jest wyłączona, znaki pełnią rolę nadrzędną.

W sytuacji, kiedy znak „Stop” został ustawiony przed torami tramwajowymi, to należy zatrzymać się przed tymi torami. Gdy znak STOP znajduje się przed torami kolejowymi, to miejsce zatrzymania wyznaczy Krzyż Świętego Andrzeja ustawiony przed torowiskiem.


ZAPAMIĘTAJ:

  • Nie ma znaczenia odległość od znaku STOP do miejsca, w którym trzeba się zatrzymać
  • Jeżeli byłby korek i za znakiem STOP zatrzymywalibyśmy się kilka razy to było to zatrzymanie wynikające z warunków ruchu – więc i tak musisz zatrzymać się w odpowiednim miejscu
  • Jeżeli nie będzie na jezdni wyznaczona linia bezwzględnego zatrzymania to musisz 
    się zatrzymać w takim miejscu, w którym upewnisz się, że nie utrudnisz ruchu na drodze 
    z pierwszeństwem
  • Jeżeli przed PRZEJAZDEM KOLEJOWYM stoi znak STOP to miejsce bezwzględnego zatrzymania wyznacza inny znak – Krzyż Świętego Andrzeja

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer