Zatrzymanie a postój – czym się różni?

Czym różni się zatrzymanie od postoju? Podobno każdy kierowca to wie, tylko jak się okazuje niektórzy chwilowo zapomnieli…

Zatrzymaniem określamy unieruchomienie pojazdu, które nie wynika z warunków lub przepisów ruchu drogowego, i trwa nie dłużej niż 1 minutę. Jednocześnie jest to również każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów.

Postój to unieruchomienie pojazdu, które trwa dłużej niż 1 minutę i nie wynika przy tym z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

ZNAKI 

 • Znak B-35 „zakaz postoju” to ukośna czerwona linia na niebieskim tle.
 • Znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” to dwie krzyżujące się czerwone linie na niebieskim tle.

O tym trzeba pamiętać!
W przypadku zatrzymania pojazdu na jezdni, przepisy wymagają ustawienia go jak najbliżej jej prawej krawędzi i równolegle do niej. Postój poza obszarem zabudowanym powinien odbywać się poza jezdnią.

Do obowiązków kierującego należy również upewnienie się, że w czasie postoju pojazd nie zostanie uruchomiony przez osobę niepowołaną.

Przepisy określają, że zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu jest dozwolone. W takiej sytuacji muszą zostać jednak zachowane pewne warunki:

 • na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
 • szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
 • pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Gdzie nie wolno się zatrzymywać?

 • na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;
 • na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;
 • w tunelu, na moście lub na wiadukcie;
 • na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię;
 • na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni;
 • w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd;
 • na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu;
 • na pasie między jezdniami;
 • w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości;
 • w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu;
 • na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru.

A postój jest zabroniony:

 • w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;
 • w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;
 • przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;
 • w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;
 • na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

A co autostradą i drogą ekspresową?
Poza wyznaczonymi do tego celu specjalnymi miejscami, na całej trasie obowiązuje zakaz zatrzymania i postoju. Pamiętajmy jednak, że zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer