Nakaz jazdy prosto a droga jednokierunkowa.

W poprzednim Konkursie Biuletynu pytaliśmy o czym informuje znak drogowy C-5? 
Jak się okazuje spora część kierowców myli ten znak z innym bardzo podobnie wyglądającym, ale… oznaczającym już coś zupełnie innego – mowa oczywiście o znaku D-3, czyli droga jednokierunkowa. Zatem co różni znak C-5 od znaku D-3 innymi słowy jakie są różnice pomiędzy nakazem jazdy prosto a drogą jednokierunkową? Wyjaśniamy!

Nakaz jazdy prosto, czyli znak C-5

Znak C-5 to nakaz jazdy prosto.  Oznacza, że po jego minięciu nadal musisz jechać prosto. 
Nie możesz skręcić ani zawrócić. Wymóg ten dotyczy wszystkich miejsc, w których występuje możliwość zmiany kierunku jazdy – czyli wszelkich rozwidleń i połączeń dróg. Znak C-5 stosuje się w miejscach, w których wykonanie innego manewru niż jazda na wprost, mogłoby spowodować zatamowanie ruchu lub spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Za niedostosowanie się do nakazu jazdy prosto, może zostać ukarany grzywną. 
Mandat za te wykroczenie wynosi 250 zł a Twoje konto wzbogaci się o 5 punktów karnych.

Droga jednokierunkowa, czyli znak D-3

Znak D-3 to droga jednokierunkowa. Znak ten wskazuje, że na danym odcinku drogi ruch odbywa się tylko w jednym kierunku. Nie jest wówczas dozwolone zawracanie, ale UWAGA… dozwolona jest zmiana kierunku jazdy, czyli możesz skręcać. 

Znak D-3 obowiązuje do najbliższego skrzyżowania i nakłada na nas jeszcze jeden obowiązek. Chcąc skręcić w lewo z drogi jednokierunkowej masz obowiązek przybliżyć się do lewej krawędzi. Natomiast skręcając w prawo należy ustawić się możliwie najbliżej jej prawej krawędzi. 

Znak ten bywa też stawiany na drodze dwujezdniowej z jezdniami przeznaczonymi dla danego kierunku jazdy. Przy okazji – autostrada czy droga ekspresowa – tak są drogami jednokierunkowymi. Niestety nie wszyscy kierowcy o tym pamiętają…

Za niestosowanie się do zasad obowiązujących za znakiem D-3, czyli na drogach jednokierunkowych również przewidziane są kary grzywny.

Np. za nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem możesz otrzymać mandat w wysokości 150 zł. Jeśli natomiast wykonasz manewr zawracania to narazisz się 
na mandat 200 zł i dodatkowo zasilisz konto 5 punktami karnymi. A w przypadku jazdy 
w kierunku przeciwnym na autostradzie czy drodze ekspresowej przewidziany jest mandat 2000 zł i dopisanie do konta 6 punktów karnych.

Podsumowując:

Jeśli miniesz znak C-5 to jedziesz prosto i niedozwolona jest zmiana kierunku jazdy, 
czyli nie skręcasz i nie zawracasz. Natomiast za znakiem D-5 możesz zmienić kierunek jazdy.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer