Nie zwalniamy tempa! W Styczniu 2023 kolejne zmiany przepisów.

Od 1 stycznia 2023 przeglądy techniczne będą musiały spełniać wyższe wymagania niż dotychczas. W Unii Europejskiej, przepisy ujednolicające zasady wykonywania przeglądów technicznych zostały wprowadzone dyrektywą obligującą państwa członkowskie do dostosowania swoich przepisów w tym zakresie do maja 2020 roku. Zatem z dwuletnim opóźnieniem, ale również i my wprowadzamy je w końcu w życie. Na czym będą polegać zmiany?

1. Kary za brak badania technicznego. 

Każdy właściciel pojazdu, który spóźni się ze zrobieniem badania technicznego ponad 30 dni, od daty jego ważności, zapłaci za taki przegląd dwa razy wyższą cenę niż normalnie. W zasadzie to niewielka kara za zapominalstwo, gorzej, jeśli badanie techniczne nie będzie zrobione a samochód uczestniczyć będzie w kolizji czy wypadku – konsekwencje wówczas będą znacznie bardziej dotkliwsze. Po pierwsze mandat w wysokości nawet do 1500 zł. Po drugie regres kosztów naprawy pojazdu od ubezpieczyciela. Dlaczego? Ponieważ ubezpieczyciel na pewno sprawdzi związek przyczynowo skutkowy pomiędzy wypadkiem a stanem technicznym pojazdu. Jest to standardowa procedura. Weryfikacja czy w dniu kolizji / wypadku pojazd miał ważne badania techniczne, czyli czy był sprawny. A gdy ubezpieczyciel wykaże taki związek, to nadal będzie zobowiązany wypłacić poszkodowanemu świadczenia, ale będzie się domagał od sprawcy zwrotu poniesionych kosztów. A to już może być baaaardzo kosztowne!

2. Zdjęcia podczas przeglądów

Wszystkie auta czeka obligatoryjna sesja fotograficzna. Diagnosta na stacji kontroli pojazdów, będzie miał obowiązek zrobienia 2 zdjęć auta, w tym jedno ze stanem licznika. Ma to oczywiście na celu wyeliminowanie manipulacji przy „kręceniu licznika” a także patologicznym sytuacjom „podbijania dowodów” czyli dopuszczaniu do poruszania się po drodze pojazdów, które nawet nie pojawiły się na stacji na przeglądzie technicznym.

3. Częstsze kontrole na stacjach. 

Zmiany przepisów dotkną także właścicieli Stacji Kontroli Pojazdów dokonujących przeglądów technicznych. Będą się one mogły spodziewać przynajmniej raz w roku kontroli warunków lokalowych i sprzętowych zlecanych przez starostę.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer