Nowy taryfikator punktów karnych.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia materiału jaki nagraliśmy w studio Dzień Dobry TVN omawiając wchodzące od 17-09-2022 zmiany:

https://dziendobry.tvn.pl/styl-zycia/motoryzacja/nowy-taryfikator-punktow-karnych-2022-wyzsze-mandaty-jakie-zmiany-czekaja-kierowcow-6088002


Od 17 września 2022 wchodzi kolejna porcja zmian z pakietu deregulacyjnego. Po podniesieniu mandatów i powiązaniu stawek OC z wykroczeniami, nadszedł czas na zmiany w systemie punktów karnych. 

Po pierwsze – wydłużony zostaje okres ważności punktów karnych. Już nie, jak do tej pory punkty będą widniały na koncie kierowcy przez 12 miesięcy tylko przez 24 miesiące, a okres ten będzie liczony nie od dnia popełnienia wykroczenia tylko od dnia… zapłaty mandatu!

Po drugie – likwidacji ulegają tzw. kursy zbijające punkty karne. Nie będzie już można wykupić w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego 6-cio godzinnego szkolenia, dzięki któremu można było do tej pory zlikwidować z konta raz na pół roku 6 punktów karnych. 

Po trzecie – recydywa. Jeśli w ciągu 2 lat kierowca ponownie popełni to samo wykroczenie, zapłaci podwójną grzywnę.  Dla przykładu – jeśli ktoś, kto nie ustąpi pieszym wchodzącym na przejście jako recydywista nie zapłaci 1500 zł grzywny, ale już 3 000 zł. Kto wjedzie na przejazd kolejowo-drogowy ignorując to, że zapory nie podniosły się jeszcze do końca zamiast to zamiast 2 000 zł zapłaci aż 4 000 zł grzywny no i oczywiście otrzyma kolejne punkty karne, co finalnie może spowodować utratę uprawnień…

No i po czwarte – podwyższona została liczba punktów karnych za wykroczenia drogowe. Ustawa umożliwiła przyznawanie za jedno wykroczenie nawet 15 punktów karnych. 

Za co 15 punktów karnych?

Najwyższą możliwą liczbę punktów karnych – 15 jednorazowo – zagrożone będą następujące przestępstwa i wykroczenia o charakterze ogólnym:

 • sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym,
 • zagrożenie katastrofą w ruchu lądowym,
 • spowodowanie wypadku drogowego,
 • niezastosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego,
 • prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień,
 • złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów,
 • spowodowanie wypadku komunikacyjnego przez żołnierza,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku,
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim,

15 punktów karnych będzie też karą, za niektóre wykroczenia wobec pieszych, za niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych, a dokładniej za:

 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h,
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”, 
 • objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone,
 • wjeżdżanie na przejazd kolejowy za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały,
 • wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych,
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami,
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer