Nowy rodzaj przejścia – przejście sugerowane.

Wśród definicji umieszczonych w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym znalazło się całkiem nowe pojęcie, które dotychczas nie funkcjonowało ani w przepisach, ani w ruchu drogowym. Przejście sugerowane. Umożliwia ono pieszym przekraczanie jezdni, torowiska i drogi dla rowerów w innym miejscu niż klasyczne przejście dla pieszych.

Definicja przejścia sugerowanego:

„Nieoznakowane, dostosowane technicznie miejsce umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przez pieszych, niebędące przejściem dla pieszych”

Źródło: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, art. 2., ust. 11a.

Zarządcy dróg będą zatem mogli tworzyć sugerowane przejścia dla pieszych, jednak tylko 
w miejscach, w których pieszy będzie dobrze widział nadjeżdżające pojazdy, a kierowcy będą mieli szansę dostrzec pieszego przekraczającego jezdnię w takim miejscu. Sugerowane przejście nie będzie oznaczone znakiem D-6 (Przejście dla pieszych). Powinno jednak być możliwe do zidentyfikowania w inny sposób np. poprzez obniżony krawężnik.

Pieszy będzie mógł przekroczyć jezdnię lub drogę dla rowerów poza pasami, jeśli najbliższe przejście znajduje się dalej niż 100 m. Po wprowadzeniu do nomenklatury przejścia sugerowanego będzie to możliwe także w mniejszej odległości. Te mogą bowiem znajdować się również w pobliżu klasycznego przejścia. Poza tym w takim miejscu należy przechodzić najkrótszą drogą, prostopadle do krawędzi jezdni.

Warty podkreślenia jest fakt, że pieszy korzystający z przejścia sugerowanego nie będzie miał pierwszeństwa przed zbliżającymi się pojazdami. Przekraczając ulicę lub drogę dla rowerów 
w takim miejscu, pieszy zobowiązany jest umożliwić przejazd kierowcom.

Aby korzystanie z przejścia sugerowanego było bezpieczne, zarządca drogi musi zadbać 
o dobrą widoczność zarówno dla pieszych, jak i kierowców a sami uczestnicy ruchu powinni zachować szczególną ostrożność. 

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer