Kolejne zmiany w przepisach od Nowego Roku!

1 stycznia 2023 roku wejdą w życie znowelizowane przepisy dotyczące ruchu drogowego oraz przeglądów technicznych pojazdów. Najważniejsze zmiany mają dotyczyć utajnienia pytań egzaminacyjnych, wykonywania kontroli technicznej pojazdu, egzaminowania diagnostów, a także maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi.

Konkretnie co jest w planach:

1. Ministerstwo Infrastruktury zamierza utajnić pytania, które pojawiają się na egzaminie teoretycznym na prawo jazdy. Dotychczas stanowiły one informację publiczną, do której dostęp mieli wszyscy zainteresowani. Argumentowane jest to oczywiście poprawą bezpieczeństwa na drogach.

2. Zwiększenie nadzoru nad przeprowadzanymi badaniami technicznymi pojazdów, dostosowanie polskiego prawa do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, a także stworzenie nowego systemu egzaminowania kandydatów na diagnostów.

Zmiany mają wyeliminować nieuczciwe praktyki stacji kontroli pojazdów, co ma zapewnić wysoki poziom wykonywanych badań technicznych. Wprowadzony ma zostać obowiązek fotografowania pojazdów poddawanych badaniom technicznym. 

Poza tym właściciel pojazdu będzie miał możliwość złożenia wniosku o ponowne wykonanie badania diagnostycznego, w przypadku jego negatywnego wyniku a koszty ponownego badania poniesie właściciel stacji kontroli pojazdów.

3. Kolejne zmiany dotyczą szkolenia diagnostów. Nowy system egzaminowania ma wpłynąć 
na podniesienie kwalifikacji pracowników stacji diagnostycznych oraz jakości ich pracy. 

4. Zmianie mają ulec także stawki za odholowanie pojazdów. Rzecz jasna planowane są podwyżki:

  • 144 zł (usunięcie); 27 zł/dobę (przechowywanie) – Rower oraz UTO
  • 281 zł (usunięcie); 37 zł/dobę (przechowywanie) – Motocykl
  • 606 zł (usunięcie); 52 zł/dobę (przechowywanie) – Pojazd o DMC do 3,5 t
  • 757 zł (usunięcie); 68 zł/dobę (przechowywanie) – Pojazd o DMC > 3,5 t < 7,5 t
  • 1069 zł (usunięcie); 97 zł/dobę (przechowywanie) – pojazd o DMC > 7,5 t < 16 t
  • 1576 zł (usunięcie); 173 zł/dobę (przechowywanie) – pojazd o DMC >16 t
  • 1917 zł (usunięcie); 252 zł/dobę (przechowywanie) – pojazd przewożący materiały niebezpieczne

O kolejnych zmianach będziemy informowali na bieżąco. Tymczasem życzymy samych bezpiecznych i świadomych podróży!

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer