Powrót systemu kasowania punktów karnych – będzie nowe rozdanie…

17 września 2022 roku zostały skasowane kursy reedukacyjne. Jednak nowe rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury ma to zmienić…

Nowe kursy będą obowiązkowe dla kierowców, którzy przekroczyli limit 24 punktów karnych lub 20 
w przypadku kierowców z rocznym stażem. Punkty karne będą kasowane po kursie trwającym 3-4 dni za który trzeba będzie zapłacić 500 zł. Jeśli kierowca nie zgodzi się na takie odpłatne zajęcia, wówczas straci prawo jazdy. Nowe rozwiązanie przewiduje, że jeśli ktoś w ciągu 5 lat ponownie przekroczy limit punktów karnych wówczas straci prawo jazdy i by je odzyskać będzie musiał odbyć kurs w szkole nauki jazdy, zdać egzamin teoretyczny i praktyczny, a dodatkowo zostanie objęty dwuletnim okresem próbnym.

Nowy kurs dla kierowców podzielono na zajęcia w sześciu blokach. Będą zajęcia warsztatowe 
i wykłady.
 Każdorazowo będzie sprawdzana tożsamość uczestnika. 

Bloki tematyczne to:

  • Przyczyny naruszania zasad i przepisów ruchu drogowego;
  • Główne zasady i przepisy ruchu drogowego oraz podstawowe zasady techniki kierowania pojazdami;
  • Wypadki drogowe – analiza przyczyn i skutków oraz zapobieganie wypadkom drogowym;
  • Symulacje sytuacji drogowych – analiza niebezpieczeństw i ocena okoliczności 
    oraz konieczność przewidywania zagrożeń;
  • Czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego – alkohol i środki odurzające, odpowiedzialność wynikającą z naruszenia przepisów ruchu drogowego, stosowanie zasady ograniczonego zaufania, przestrzeganie zasad kultury – wyrozumiałość, ustępliwość, powstrzymanie agresji, ryzykowne zachowania;
  • Psychologiczne aspekty kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym. Myślenie przewidujące w kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz skutki agresji drogowej.

Kursy zaczną obowiązywać, kiedy baza CEPiK zyska nowe rozwiązania techniczne, a to może jeszcze potrwać. O wejściu w życie obowiązku uczestniczenia w kursie reedukacyjnym poinformuje minister właściwy do spraw informatyzacji w stosownym komunikacie, wydanym na co najmniej 3 miesiące przed wdrożeniem koniecznych zmian.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer