Czy to koniec z wyścigami żółwi?

Od 1 lipca 2023 roku w Polsce wszedł w życie zakaz wyprzedzania dla pojazdów ciężarowych. na autostradach i drogach ekspresowych mających tylko dwa pasy ruchu w jednym kierunku.  Decyzja ta została podjęta w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz zwiększenia płynności ruchu.

Decyzja o wprowadzeniu zakazu wyprzedzania na autostradach dla tirów wynika z licznych incydentów i wypadków drogowych, w których brały udział pojazdy ciężarowe.
Często dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, gdy ciężarówki próbowały wyprzedzać inne pojazdy, co powodowało zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Zakaz wyprzedzania dotyczy wszystkich pojazdów ciężarowych o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Kierowcy tych pojazdów będą zobowiązani do utrzymania prawego pasa ruchu i nie będą mogli wyprzedzać innych pojazdów, zarówno ciężarowych,
jak i osobowych.

Kierowca ciężarówki, który będzie wyprzedzał na drodze szybkiego ruchu zostanie ukarany mandatem w wysokości 1000 zł. Recydywa – czyli popełnienie tego samego wykroczenia
w ciągu 2 lat, kosztować będzie już dwukrotnie więcej – 2 tys. zł.

Na drogach ekspresowych i autostradach o 3 lub więcej pasach ruchu w jednym kierunku, kierowcy ciężarówek zobowiązani są jechać wyłącznie dwoma pasami ruchu znajdującymi się najbliżej prawej krawędzi jezdni. Złamanie tego nakazu zagrożone będzie grzywną w kwocie 500 zł.

Warto zapamiętać, że na trzypasmowych drogach szybkiego ruchu taki obowiązek dotyczy również zespołu pojazdów o długości ponad 7 m. Zatem na lewy pas nie będą mogli wjeżdżać także kierowcy samochodów osobowych, które ciągną przyczepy i długość takiego zestawu przekracza 7 m.

Warto zauważyć, że zakaz wyprzedzania nie dotyczy pojazdów uprzywilejowanych, takich jak służby ratownicze, policja czy straż pożarna. Dla tych pojazdów nadal obowiązują przepisy dotyczące pierwszeństwa i uprzywilejowania na drodze.

Zakaz wyprzedzania ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na autostradach. Pozwoli
to uniknąć niebezpiecznych manewrów wyprzedzania, które często prowadzą do kolizji
i wypadków. Ograniczenie możliwości wyprzedzania dla tirów pozwoli również na płynniejszy przepływ ruchu, co przyczyni się do zmniejszenia korków i skrócenia czasu podróży.

Zakaz wyprzedzania dla kierowców ciężarówek ma jeden wyjątek. Nadal będą mogli wyprzedzać na autostradzie czy drodze ekspresowej, jeśli pojazd przed nimi porusza się „znacznie wolniej”. W prawie nie doprecyzowano, co to oznacza. Naciskani przez posłów urzędnicy Ministerstwa Infrastruktury w Sejmie tłumaczyli, że ich zdaniem pod pojęciem „znacznie wolniej” poruszającego się pojazdu uznać należy pojazd jadący o 10 km/h wolniej (lub jeszcze wolniej) od ciężarówki… A jak to będzie w rzeczywistości? Jak zwykle czas pokaże.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer